1 13 SEPTEMBER 2012. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 juli 2006 tot vaststelling van de personen die ertoe gemachtigd zijn om dieren van de categorie "grof wild" te vernietigen en te vervoeren om sanitaire redenen alsook de door die personen te vervullen voorwaarden

Gepubliceerd op : 21-09-2012
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2012091303/N