1 10 SEPTEMBER 2012. - Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 20 januari 2010 tot vaststelling van de functiebeschrijving van de attachés, geneesheren en ingenieur bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Gepubliceerd op : 26-09-2012
Bron : GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
2012091001/N