1 7 SEPTEMBER 2012. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 6undecies van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de Centra voor Basiseducatie ter uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

Gepubliceerd op : 11-10-2012
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2012090710/N