1 18 JULI 2012. - Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012

Gepubliceerd op : 11-09-2012
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2012071813/N