1 16 JULI 2012. - Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de toegestane tekens voor de lijstnamen voor de lokale en provinciale verkiezingen

Gepubliceerd op : 27-07-2012
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2012071602/N