1 13 JULI 2012. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2009.

Gepubliceerd op : 21-09-2012
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2012071346/N