1 12 JUNI 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het saldo van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15░ undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 - jaar 2011

Gepubliceerd op : 20-06-2012
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2012061207/N