1 23 MEI 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 1998 tot vastlegging van de door de notarissen bij te houden boekhouddocumenten

Gepubliceerd op : 01-06-2012
Bron : FINANCIEN
2012052301/N