1 26 JANUARI 2012. - Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid (PC 104) ressorteren van de opzeggingstermijnen voor de werklieden ontslagen in geval van afvloeiingsbrugpensioen

Gepubliceerd op : 13-02-2012
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2012012607/N