1 10 JANUARI 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

Gepubliceerd op : 20-02-2012
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2012011003/N