1 23 DECEMBER 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiŽne, wat betreft de actualisatie van voormelde besluiten aan de evolutie van de techniek

Gepubliceerd op : 21-03-2012
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2011122334/N