1 27 OKTOBER 2011. - Besluit 2009/109 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 20 oktober 1994 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie

Gepubliceerd op : 01-02-2012
Bron : FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
2011102713/N