1 21 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende besluiten inzake consumentenkrediet en tot uitvoering van de artikelen 5, 1, tweede lid, en 2, en 15, derde lid, van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet

Gepubliceerd op : 29-06-2011
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
2011062105/N