1 20 JUNI 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de witwasserijen, de zelfwasserijen, de strijkondernemingen, en voor de depots en "shops" die zich met één of meer bedrijvigheden van voornoemde bedrijfssector bezighouden (PC 110)

Gepubliceerd op : 13-07-2011
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
20110620F7/N