1 28 APRIL 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Gepubliceerd op : 22-07-2011
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2011042848/N