1 28 APRIL 2011. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de vrijstelling van doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing voor bezoldigingen van sportbeoefenaars betreft

Gepubliceerd op : 13-05-2011
Bron : FINANCIEN
2011042823/N