1 23 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1 en 47 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde

Gepubliceerd op : 28-03-2011
Bron : FINANCIEN
2011032302/N