1 4 MAART 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan

Gepubliceerd op : 31-03-2011
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2011030403/N