1 3 MAART 2011. - Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 2 april 2010 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de co÷rdinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie

Gepubliceerd op : 26-04-2011
Bron : LANDSVERDEDIGING
2011030319/N