1 4 FEBRUARI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastgelegde voorwaarden van de Europese Richtlijn 2005/36/EC bij de vaststelling van het opleidingsprogramma in Vlaanderen leidende tot de graad van bachelor met de kwalificatie verpleegkunde

Gepubliceerd op : 02-03-2011
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2011020414/N