1 4 FEBRUARI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2003 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de beheersregels van de Restauratie- en Hoteldienst van Defensie

Gepubliceerd op : 15-02-2011
Bron : LANDSVERDEDIGING
2011020403/N