1 29 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling

Gepubliceerd op : 31-01-2011
Bron : JUSTITIE
2011012902/N