1 3 DECEMBER 2010. - Ministerieel besluit betreffende de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toepassen vanaf 1 januari 2011

Gepubliceerd op : 28-03-2013
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2010120322/N