1 10 SEPTEMBER 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten wat betreft meerjarige subsidiėringsovereenkomsten en wat betreft de premieberekening voor open-monumentenverenigingen

Gepubliceerd op : 05-10-2010
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2010091016/N