1 23 JULI 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de ondersteuning van de verstrekking van groenten en fruit aan leerlingen in onderwijsinstellingen

Gepubliceerd op : 27-08-2010
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2010072313/N