1 23 JULI 2010. - Ministerieel besluit houdende het verlenen van specifieke delegaties inzake het sportinfrastructuurplan aan de secretaris-generaal van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Gepubliceerd op : 06-08-2010
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2010072303/N