1 1 JULI 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het beroep Koeltechnicus in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding

Gepubliceerd op : 26-10-2010
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2010070121/N