1 22 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot bepaling van de minimale inhoud van de materies vervat in het opleidingsprogramma van de directeurs van instellingen voor de huisvesting en opvang van bejaarde personen

Gepubliceerd op : 01-07-2010
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2010062207/N