1 17 JUNI 2010. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het jaarlijks maximumbedrag van de kostprijs van de fotokopieŽn per leerling in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011

Gepubliceerd op : 24-08-2010
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2010061715/N