1 10 MEI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende het voorhanden hebben en het dragen van wapens door de diensten van het openbaar gezag of van de openbare macht

Gepubliceerd op : 26-05-2010
Bron : JUSTITIE
2010051005/N