1 7 MEI 2010. - Decreet houdende instemming met het Verdrag van Tampere inzake de levering van telecommunicatievoorzieningen voor rampenmitigatie en noodhulpoperaties, opgemaakt in Tampere op 18 juni 1998

Gepubliceerd op : 24-06-2010
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2010050717/N