1 31 MAART 2010. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2009 houdende de organisatie van het gesloten federaal centrum voor minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd te Tongeren

Gepubliceerd op : 02-04-2010
Bron : JUSTITIE
2010033103/N