1 25 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden

Gepubliceerd op : 09-03-2010
Bron : MOBILITEIT EN VERVOER
2010022501/N