1 29 JANUARI 2010. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2003 betreffende de toekenning van zendvergunningen aan de erkende particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 juni 2006 betreffende de procedure voor de Vlaamse Regulator voor de Media

Gepubliceerd op : 26-04-2010
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2010012916/N