1 20 JANUARI 2010. - [Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen " Lotto Extra " en " Joker+ "]. <Opschrift vervangen door KB 2011-01-09/09, art. 44, 002; Inwerkingtreding : 30-01-2011>.

Gepubliceerd op : 27-01-2010
Bron : FINANCIEN
2010012001/N