1 10 JANUARI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde

Gepubliceerd op : 18-01-2010
Bron : FINANCIEN
2010011004/N