1 26 NOVEMBER 2009. - Decreet houdende instemming met de samenwerkingsovereenkomst gesloten op 8 oktober 2009 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest in het kader van de versterking van de samenwerkingsverbanden inzake statistieken

Gepubliceerd op : 04-12-2009
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2009112604/N