1 20 NOVEMBER 2009. - Decreet houdende wijziging van het decreet van 28 januari 1974 betreffende het cultuurpact

Gepubliceerd op : 13-01-2010
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2009112014/N