1 10 NOVEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

Gepubliceerd op : 11-12-2009
Bron : FINANCIEN _ BEGROTING EN BEHEERSCONTROLE
2009111027/N