1 20 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd " 3000 for Life ", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

Gepubliceerd op : 19-11-2009
Bron : FINANCIEN
2009092039/N