1 4 SEPTEMBER 2009. - Omzendbrief BB 2009/05. - instructies voor het opstellen van de budgetten voor 2010 en de bijhorende meerjarenplannen van de gemeenten en van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest

Gepubliceerd op : 05-10-2009
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2009090412/N