1 17 JULI 2009. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap

Gepubliceerd op : 07-08-2009
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2009071714/N