1 28 JUNI 2009. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming

Gepubliceerd op : 13-07-2009
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2009062840/N