1 28 MEI 2009. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 april 2008 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische investerings- en opleidingssteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest

Gepubliceerd op : 25-06-2009
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2009052808/N