1 15 MEI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten

Gepubliceerd op : 02-06-2009
Bron : PERSONEEL EN ORGANISATIE
2009051511/N