1 6 MEI 2009. - Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden in het raam van artikel 178, 5, derde lid, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het wetboek van vennootschappen

Gepubliceerd op : 25-05-2009
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE
2009050606/N