1 2 APRIL 2009. - Uittreksel uit arrest nr. 64/2009 van het Grondwettelijk Hof - (Rolnummers 4363 en 4365) - In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, ingesteld door de " Centrale nationale des employés " en Raymond Coumont en door de " Landelijke Bediendencentrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel " en Ferdinand Wyckmans.

Gepubliceerd op : 28-04-2009
Bron : GRONDWETTELIJK HOF
2009040215/N