1 20 MAART 2009. - Decreet betreffende de toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs en de engagementsverklaring tussen de school en de ouders in het basis- en secundair onderwijs

Gepubliceerd op : 09-04-2009
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2009032039/N