1 28 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde.

Gepubliceerd op : 13-02-2009
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2009012835/N