1 8 JANUARI 2009. - Bilateraal Protocolakkoord gesloten tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschap ter uitvoering van het Samenwerkingsakkoord van 19 juni 2001 inzake de medische verantwoorde sportbeoefening (VERTALING).

Gepubliceerd op : 26-02-2009
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2009010835/N